top of page

ברית יוצאי בוכרה בישראל

ברית יוצאי בוכרה נוסדה ב-1972 ע"י אנשי רוח ועסקים, משמנה וסלתה של העדה הבוכרית, ובראשם ה"ה עו"ד אמנון סלומי, האחים בן-ציון ופנחס פוזיילוף, עו"ד שמעון בר-נתן, יעקב כלנתרוב, המשוררת שולמית תילאיוף ואחרים, שהבחינו במצבה העגום של העדה הבוכרית בתחום ההשכלה הגבוהה, במחצית השנייה של המאה שעברה.

 

עד למועד הנ"ל הייתה העדה הבוכרית מפוצלת בין ועדים רבים, גבאיי בתי כנסת, אשר ייצגו קבוצות קטנות, לעתים אינטרסים כיתתיים, כך שעם כל רצונם הטוב, העדה הלכה ונחלשה ובתמימותה כרבה, אף נוצלה לרעה ע"י גורמים פוליטיים ואחרים.

 

הברית, הצליחה למזג בקרבה את כל אותם רבים וטובים, מה שגרם למפנה והשמעת קול צלול אחד, ואחד בלבד, בשם הציבוריות שלנו על כל גווניה. ברבות הימים הוכרה הברית כנציגתה הבלעדית של העדה במוסדות השלטון  זכתה ליוקרה רבה בקרב בני העדה ומחוצה לה.

 

העמותה שמה לה למטרה בראש ובראשונה לדאוג לקידום ועידוד ההשכלה הגבוהה בקרב צעירי העדה. לא סוד הוא, שבאותן שנים ניתן היה למנות בקושי, מניין אחד של משכילים ובוגרי אוניברסיטה, ממש ששמה רוחנית.

 

מייסדי הברית, שהבינו את חומרת העניין ואת העובדה, שנהיה חוטבי עצים ושואבי מים, אם נזניח את נושא הלימוד, החליטו לעשות מעשה, והקימו את "אבוקה" קרן מלגות לחינוך גבוה, מתוך מטרה לגייס אמצעים עצמאיים ואחרים, בחינת "אם אין אני לי מי לי?", כדי להשקיע בקידום ובדחיפת הדור הצעיר הבוכרי, לרכוש ידע והשכלה.

 

 

PayPal ButtonPayPal Button
טפסים להורדה
צור עימנו קשר
  ברית יוצאי בוכרה
      03-6393448
bottom of page