top of page

גלריה

מיטב התמונות והסרטים, מתוך אירועים חברתיים, המקדמים את מטרות העמותה.

 לטובת הדורות הבאים ולשימורם בזיכרונינו.

  • Facebook Basic
  • Twitter Basic
  • YouTube Basic
  • Google+ Basic
  • LinkedIn Basic
צור עימנו קשר
  ברית יוצאי בוכרה
      03-6393448
bottom of page