top of page

 

בתחילה הייתה העדה הבוכרית מפוצלת בין ועדים רבים, גבאי בתי כנסת, אשר ייצגו קבוצות קטנות, לעתים אינטרסים כיתתיים, כך שעם כל רצונם הטוב, העדה הלכה ונחלשה ובתמימותה כי רבה נוצלה לרעה ע"י גורמים פוליטיים ואחרים.

 

יסוד הברית שהצליחה למסד בקרבה את כל אותם רבים וטובים, גרם למפנה ולהשמעת קול צלול אחד, ואחד בלבד, בשם הציבוריות שלנו על כל גווניה וברבות הימים הוקרה הברית כנציגתה הבלעדית של העדה במוסדות השלטון זכתה ליוקרה רבה בקרב בני העדה ומחוצה לה.

העמותה שמה לה למטרה בראש ובראשונה לדאוג לקידום ועידוד ההשכלה הגבוהה בקרב צעירי העדה. לא סוד הוא, שבאותן שנים ניתן היה למנות בקושי, מניין אחד של משכילים ובוגרי אוניברסיטה, ממש שממה רוחנית.

מייסדי הברית, שהבינו את חומרת העניין ואת העובדה, שנהיה חוטבי עצים ושואבי מים, אם נזניח את נושא הלימוד, החליטו לעשות מעשה, והקימו את "אבוקה" קרן מלגות לחינוך גבוה, מתוך מטרה לגייס אמצעים עצמאיים ואחרים, בחינת "אם אין אני לי מי לי?", כדי להשקיע בקידום ובדחיפת הדור הצעיר הבוכרי, לרכוש ידע והשכלה.

 

על פרויקט "אבוקה" שמע שר האוצר האגדי פנחס ספיר ז"ל, שהתפעל מאוד מיוזמתנו וחתם עמנו על הסכם סיוע תקציבי באמצעות משרד החינוך, לפיו, על כל שקל שאנו מעניקים לסטודנט תעניק הממשלה שקל משלה.

הסכם זה נמשך עד שנת 1998. חוק ההסדרים במשק קטע את תמיכת הממשלה בנושא המלגות, ולמרות זאת, אנו ממשיכים בהענקת מלגות לסטודנטים מדי שנה בשנה.

מאז יסוד קרן "אבוקה" ראינו ברכה בעמלנו ויש לנו היום אלפי עו"ד, רואי חשבון, רופאים, מהנדסים, פרופסורים, אנשי מדע ומחקר, חלקם נושאי משרות ציבוריות בעמדות מפתח נכבדות, שלא לדבר על אלה שהצליחו בכלכלה, בתעשייה ובעסקים. יצוין,  שאחוז המשכילים אצלנו, באופן יחסי למספרנו, הינו מהגבוהים ביותר לעומת עדות אחרות, לרבות יוצאי אירופה.

 

עם הגיע גלי העלייה החדשה והמבורכת של אחינו מבוכרה בשנות ה-70, התגייסה הברית לעזרה בקליטתם החלקה. העולים נתקבלו בשדה התעופה ע"י נציגי הברית, שדיברו בשפתם וסייעה להם במגוון תחומים, לרבות בהלוואות משלימות לרכישת דירות. עזרה לעולים במצוקה ע"י חלוקת אלפי מנות מזון. "קמחא דפסחא" – "תפוח בדבש", הקימה בית תמחוי לעולים נזקקים – משפחות חד הוריות, קשישים, נכים וכו'.

בתחום מחקר המורשת, דאגה הברית למלגות לדוקטורנטים, הודפסו ספרי מחקר, היסטוריה ומורשת רבים. מזה שנים אחדות ממומן ע"י הברית ואונ' בר-אילן, הקורס האקדמי "לתולדות יהדות בוכרה ומורשתה התרבותית והרוחנית", המהווה נדבך חשוב נוסף בהטמעת מורשתנו בקרב הציבור הרחב.

חזון הברית לשנים הקרובות: להמשיך ולהרחיב את פעילויותינו הנ"ל ובעיקר המשך מתן מאסיבי של מלגות לצעירי העדה לרכישת השכלה גבוהה, במטרה לסייע בידם להשתלבות מוצלחת בחברה הישראלית.

רקע על ברית יוצאי בוכרה

צור עימנו קשר
  ברית יוצאי בוכרה
      03-6393448
bottom of page