top of page

הרשמה למלגות תשע"ט

סטודנט/ית יקר/ה!

 

אבוקה – קרן מלגות לחינוך

ב'ברית יוצאי בוכרה'

 

סטודנטים נכבדים, 

לבקשתכם ההרשמה

למלגות תשפ"ג-2023

הוארכה עד 25.11.22

כל הסטודנטים חייבים

בפעילות למען הקהילה

טופס בקשה לקבלת מלגה לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ג-2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj5MSleoFDjGFasLJB88AVhZ_hlrJD_fZQaasHZLSbXzr6wQ/viewform?usp=sf_link

 

נא להעביר את הקישור ברשתות החברתיות לכל הסטודנטים בני הקהילה הבוכרית.

 

שאלות ובירורים במייל בלבד

milgotbyb72@gmail.com

(לא יהיה מענה טלפוני)

המסמכים  הנדרשים להגשת בקשת מלגה​​

צילום ת.ז כולל ספח

אישור לימודים עדכני ועותק קבלה על תשלום ראשון

אישור על גובה שכר לימוד

לצרף תלושי שכר 3 חוד' אחרונים- לעצמאים שומה

דפי חשבון בנק עבור 3 חוד' אחרונים

 נא  לצרף 20 ש"ח דמי רישום בביט למס 0525264011

בהצלחה רבה 

ושנת לימודיים פורייה

רון שחר יששכרוב

יו"ר ועדת מלגות

 

צור עימנו קשר
  ברית יוצאי בוכרה
      03-6393448
bottom of page