top of page

הרשמה למלגות תשע"ט

סטודנט/ית יקר/ה!

 

אבוקה – קרן מלגות לחינוך

ב'ברית יוצאי בוכרה'

 

סטודנטים נכבדים, 

 

ההרשמה למלגות תשפ"ד-2024 נפתחה.

החל מ1.1.24-20.1.24

לאור הבקשות החוזרות הרישום עד 25.1.24 

כל הסטודנטים חייבים

בפעילות למען הקהילה

סטודנטים המגויסים בצו 8 פטורים מהתנדבות.

להלן טופס בקשה לקבלת מלגה לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ד-2024

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfksyKflkgtVHV0PWdl2XkMHe5SfEmQp6Bs7ShEPKVftK28xA/viewform?usp=sf_link 

נא להעביר את הקישור ברשתות החברתיות לכל הסטודנטים בני הקהילה הבוכרית.

 

שאלות ובירורים במייל בלבד

milgotbyb72@gmail.com

המסמכים  הנדרשים להגשת בקשת מלגה​​

צילום ת.ז כולל ספח

אישור לימודים עדכני ועותק קבלה על תשלום ראשון

אישור על גובה שכר לימוד

 תלושי שכר 3 חוד' אחרונים- לעצמאים שומה

דפי חשבון בנק עבור 3 חוד' אחרונים

נא לצרף 20 ש"ח דמי רישום בהעברה בנקאית פרטי העברה מופיעים בתחילת טופס ההרשמה  

בהצלחה רבה 

ושנת לימודיים פורייה

רון שחר יששכרוב

יו"ר ועדת מלגות

 

צור עימנו קשר
  ברית יוצאי בוכרה
      03-6393448
bottom of page