הרשמה למלגות תשע"ט

סטודנט/ית יקר/ה!

 

אבוקה – קרן מלגות לחינוך

 

סטודנטים נכבדים, 
עברנו לרישום דיגטלי

הנכם מתבקשים להיכנס לקישור.

טופס בקשה לקבלת מלגה לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב-2022
לא יתקבלו יותר טפסים בדואר או במשרד.
נא להעביר את הקישור ברשתות החברתיות לכל הסטודנטים בני הקהילה הבוכרית.

הרישום הוערך עד 22.11.21.
על מנת להקל על הליכי הרישום והמעקב סטודנטים שכבר נרשמו לפי ההסדר הקודם ושלחו טפסים דרך הדואר מתבקשים להירשם דיגיטלי מחדש.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUtTDG7My7QelxLanDw_k3joJQ_KT87wI0NGPwl-qvDiZU5g/viewform?usp=pp_url

 

כל הסטודנטים חייבים

פעילות למען הקהילה

   

מסמכים הקשורים לבקשה  לשלוח רק בטופס המקוון

שאלות ובירורים במייל בלבד

milgotbyb72@gmail.com

(לא יהיה מענה טלפוני)

המסמכים  הנדרשים להגשת בקשת מלגה​​

צילום ת.ז כולל ספח

אישור לימודים עדכני ועותק קבלה על תשלום ראשון

אישור על גובה שכר לימוד

לצרף תלושי שכר 3 חוד' אחרונים- לעצמאים שומה

דפי חשבון בנק עבור 3 חוד' אחרונים

 נא  לצרף 20 ש"ח דמי רישום בביט למס 0525264011

בהצלחה רבה 

ושנת לימודיים פורייה

רון שחר יששכרוב

יו"ר ועדת מלגות

 

צור עימנו קשר
  ברית יוצאי בוכרה
      03-6393448